fbpx

đất nền tphcm

BẢNG GIÁ ĐẤT NÔNG NGHIỆP LÊN THỔ CƯ 24 QUẬN HUYỆN CỦA TP. HCM

BẢNG GIÁ ĐẤT NÔNG NGHIỆP LÊN THỔ CƯ 24 QUẬN HUYỆN CỦA TP. HCM Thành phố Hồ Chí Minh quyết định không tăng giá đất giai đoạn 2020 đến 2024, giữ nguyên khung giá đất của giai đoạn 2014 đến 2019. Cụ thể là văn bản dưới đây ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH --------------- Số: 02/2020/QĐ-UBND      ...

Compare listings

So sánh