fbpx

Bảng giá đất ở đô thị tỉnh Đồng nai giai đoạn 2020 – 2024

Bảng giá đất ở đô thị tỉnh Đồng nai giai đoạn 2020 - 2024 1. Các phường: Thanh Bình, Trung Dũng, Hòa Bình, Quyết Thắng, Quang Vinh, Thống Nhất, Tân Hiệp, Tam Hòa, Tam Hiệp, Bình Đa, Tân Mai, Tân Tiến, Trảng Dài, Long Bình, An Bình, Tân Phong, Tân Hòa, Tân Vạn, Bửu Long, Tân Biên, Long Bình Tân, Hố Nai, Bửu Hòa, Hiệp Hòa. 2. Các...

Compare listings

So sánh